Mata kuliah ini menjelaskan proses dan dinamika Islamisasi Kawasan Melayu. 

Islam yang awalnya berkembang di kawasan Arab, telah menyebar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kawasan Melayu