Mata kuliah ini membahas tentang Arab pra Islam, peradaaban Islam sejak masa Nabi Muhammad, Masa Khulafaurrasyidun, Masa Daulah Umayyahdi Damaskus dan Andalus, Daulah Abbasiyah, Masa kejayaan Islam di Spanyol  (Andalusia), Gerakan Islam pada masa modern, pertumbuhan Islam Nusantara, perkembangan Islam Indonesia pada masa modern dan Pribumisasi Islam dalam budaya lokal. Selanjutnya mahasiswa diharapkan dapat mengambil 'ibrah dari perkembangan kebudayaan Islam masa klasik hingga modern.